MENU

WEDSTRIJDREGLEMENT

Wedstrijd- en event reglement

 1. De winnaar van de wedstrijd dient meerderjarig te zijn, of, indien minderjarig, dient zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) toestemming verleend te hebben voor de deelname.
 1. Deelname gebeurt altijd op naam van een individueel persoon, en kan niet gebeuren in groepsverband.
 1. De winnaar wordt persoonlijk door hit fm op de hoogte gesteld.
 1. Het maximum te winnen prijzen wordt beperkt tot 1 prijs per maand per adres, persoon, telefoonnummer. Indien toch meerdere prijzen gewonnen werden, heeft hit fm het recht om die niet te versturen.
 2. Als een winnaar een reis wint, wordt hij/zij evenals zijn/haar gezinsleden voor een periode van één jaar vanaf de bevestiging van de winst uitgesloten van deelname aan iedere andere wedstrijd (mede-) georganiseerd door hit fm waarbij hij/zij een reis kan winnen.
 1. E-mailadressen en andere persoonlijke gegevens kunnen alleen door hit fm worden gebruikt voor promotionele activiteiten conform ons privacybeleid.
 1. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten, behoudt hit fm zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 1. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens doorgeven, worden uitgesloten van deelname.
 1. hit fm behoudt zich het recht voor om een wedstrijd op elk gewenst moment te beëindigen.
 1. hit fm is niet verantwoordelijk voor nalatigheden van verzendingsdiensten (vertraging, verlies, staking, beschadiging,…).
 1. Gewonnen prijzen kunnen niet geruild of doorverkocht worden aan derden.
 1. Medewerkers van hit fm en hun familie zijn uitgesloten van deelname.
 1. Door middel van deelname aan een wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming aan hit fm om zijn/haar naam op de internetsite bekend te maken en eventueel op andere wijze de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen.
 1. hit fm kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor problemen met computernetwerken, hard- of software van welke soort ook, die om welke reden ook kunnen leiden tot het niet meedingen naar de prijzen.
 1. Prijzen kunnen onder geen enkel beding omgeruild worden.
 1. hit fm kan om organisatorische of programmatorische redenen onderdelen van dit reglement wijzigen.
 1. Gewonnen vrijkaarten voor concerten, films, evenementen … geven geen recht op een andere prijs wanneer de manifestatie wordt afgelast.
 1. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door hit fm.
 1. Over de wedstrijd en de wedstrijdresultaten wordt niet gecommuniceerd.
 1. hit fm is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder.
 1. Deelname aan om het even welke wedstrijd, houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met de deelnemingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.
 1. hit fm is niet verantwoordelijk voor ongevallen op evenementen door hen georganiseerd of gesponsord.

on september 3 | by

Reacties zijn gesloten.

hit fm gebruikt cookies om u de beste surfervaring te kunnen bieden.